Kressmark Unified Communications AB

Vi hjälper företag och organisationer inom Unified Communications och Utbildning.
Kontakta oss om du behöver hjälp med din Microsoft Skype för Företag / Lync implementation eller företagstelefoni.

We are helping organizations to be successful with Unified Communications projects and education.
Contact us for any needs related to Microsoft Skype for Business / Lync or enterprise telephony.


Kressmark Unified Communications Blog
Mattias @ Linked In
Isabella @ Linked In


För att mejla / To email us:
Mattias
Isabella

Ring Mattias på Skype / Call Mattias on Skype
mattiaskressmark

Följ Mattias på Twitter / Follow Mattias on Twitter